Szkolenia synchroniczne


Szkolenia synchroniczne, to szkolenia które wykorzystują komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy studentami a nauczycielem. Komunikacja synchroniczna realizowana jest realizowana przy wykorzystaniu czata, whiteboardów, narzędzi służących do prowadzenia wideokonferencji, technologii VOIP.

Najczęściej stosowanym i najlepiej opisującym szkolenia synchroniczne terminem jest pojęcie wirtualnej klasy. Wirtualna klasa, to zbiór narzędzi mający za zadanie zbliżenie szkoleń synchronicznych do tradycyjnych metod nauczania. W tym celu stosuje się przekazywanie dĽwięku i obrazu, rysowanie na wirtualnej tablicy, współdzielenie aplikacji. Niestety wirtualne klasy wymagają łączy internetowych o dużej przepustowości, dlatego ta metoda nauczania ma zastosowanie szczególnie w przypadku firm i instytucji szkolących studentów w sieci intranetowej.

Szkolenia synchroniczne sprawdzają się w przypadkach, gdy wszyscy studenci mają dostęp do szkolenia w tym samym czasie np. szkolenie pracowników firmy w godzinach pracy.