Scenariusze szkoleń i prezentacji


Specjalizujemy się w tworzeniu scenariuszy szkoleń i prezentacji multimedialnych. Produkcję scenariuszy rozpoczynamy od dokładnej analizy potrzeb naszych Klientów.

Nad procesem powstawania scenariuszy czuwają eksperci specjalizujący się w dziedzinach, których dotyczy tematyka scenariuszy. Osoby z wykształceniem filologicznycm nadzorują poprawnośc językową i stylistyczną tekstu. Kontrola zgodności scenariuszy z możliwościami technologicznymi platformy szkoleniowej oraz technologii użytej przy produkcji gotowego szkolenia zapewnia maksymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych środków w celu przekazania jak największej ilości wiedzy.

Praca nad scenariuszem obejmuje:

  • wybór informacji z materiałów merytorycznych do wykorzystania w szkoleniu lub prezentacji;
  • podział zawartości na ekrany (sceny);
  • redakcja tekstów wraz z weryfikacją stylistyczną, gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
  • zaplanowanie ilustracji graficznych (specyfikacja rysunków, zdjęć, animacji);
  • zaprojektowanie elementów interaktywnych oraz opis ich działania;
  • opracowanie tekstów lektorskich;
  • ułożenie zadań do ćwiczeń i pytań testowych;
  • opracowanie analiz przypadków;
  • stworzenie słowniczka pojęć i listy przydatnych pozycji bibliograficznych.