Mentor LMS - platforma szkoleniowa


Mentor LMS (Learning Management System) to system informatyczny do zarządzania procesem elektronicznej edukacji. Dostępny w dwóch wersjach: Mentor LMS i Mentor LMS Lite.

Podstawową różnicą pomiędzy tymi wersjami jest obsługa standardów SCORM i AICC. Wersja Mentor LMS Lite nie posiada wbudowanej obsługi tych standardów. Wdrożenie systemu Mentor LMS Lite pozwala zminimalizować początkowy koszt prowadzenia szkoleń.

Mentor LMS to program, który umożliwia prowadzenie szkoleń asynchronicznych (czyli dostępnych 24/7/360) w sieci Internet. Pozwala udostępniać szkolenia i materiały różnego typu. Dzięki obsłudze standardów SCORM i AICC możliwe jest publikowanie wszystkich kursów zgodnych z tymi standardami. System może zostać dowolnie zmodyfikowany do potrzeb Klienta.System Mentor LMS składa się z następujących modułów:

1. Moduł informacyjny

Jest to ogólnie dostępna część systemu – nie wymaga rejestracji. W sekcji tej użytkownik może zapoznać się z Państwa firmą oraz zasadami uczestnictwa w multimedialnych programach szkoleniowych.

2. Katalog szkoleń

Katalog szkoleń umożliwia potencjalnym klientom zapoznanie się z Państwa ofertą w zakresie szkoleń multimedialnych. W tej sekcji publikowana jest lista oferowanych przez Państwa firmę szkoleń. Katolog szkoleń może być dostępny dla wszystkich użytkowników lub tylko dla użytkowników zarejestrowanych. Katalog szkoleń służy także do zapisawania się na poszczególne szkolenia.

3. System rejestracji i logowania

Każdy użytkownik, który zdecyduje się na uczestnictwo w szkoleniach musi zarejestrować się w systemie. Rejestracja może przebiegać na dwa różne sposoby. Użytkownicy sami mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w szkoleniu (dostęp natychmiastowy lub po akceptacji użytkownika przez administratora systemu).

4. Moduł prezentacji szkoleń

Dostęp do tego moduły możliwy jest po zalogowaniu się do systemu. W tej części są zróżnicowane prawa dostępu, tzn. poszczególni użytkownicy mają dostęp do szkoleń, na które się zarejestrowali lub do których uzyskali dostęp. Podstawowym zadaniem modułu jest prezentacja materiałów szkoleniowych, prezentacja infomacji o szkoleniu oraz nawigacji. W tej części systemu zapisywane są informacje o wynikach testów i czasie uczestniczenia w szkoleniu. Użytkownik otrzymuje tu również informacje o uzyskiwanych wynikach i szkoleniach, w których bierze udział.

5. Moduł komunikacji

Moduł komunikacji służy użytkownikom do komunikowania się między sobą oraz z trenerami. Daje możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na forum dyskusyjnym. Prezentuje informacje o czasach zapisów na szkolenia, uwagi trenerów. Dzieki systemowi czat użytkownicy mogą się kontaktować w czasie rzeczywistym. Możliwe jest prezentowanie przekazu wideo, co pozwala na stworzenie wirtualnej klasy. Grupy użytkowników mogą przechodzić przez szkolenie widząc jednocześnie trenera. Pozwala to zbliżyć e-learning do tradycyjnych metod nauczania.

6. Panel administracyjny

Jest to część dostępna wyłącznie dla administratów systemu. Moduł ten służy do:
  • Administrowania szkoleniami multimedialnymi publikowanymi w systemie (dodawanie nowych szkoleń, zawieszanie, usuwanie, edytowanie wcześniej opublikowanych szkoleń).
  • Administrowania bazą danych użytkowników (aktualizacja danych użytkowników, zawieszanie lub usuwanie użytkowników).
  • Zarządzania zamówieniami na szkolenia i nadawanie praw dostępu do poszczególnych szkoleń użytkownikom systemu.
  • Zarządzania modułem komunikacji.
  • Przeglądania raportów o postępach studentów.
  • Zmiany ustawień systemu.

7. Moduł sprzedaży szkoleń

Ta część systemu pozwala na sprzedaż szkoleń publikowanych w systemie. Umożliwia ustawienie płatnego dostępu do wybranych szkoleń lub dla określonych użytkowników. Moduł sprzedaży szkoleń jest instalowany na życzenie Klienta.